آیا اینکه دستمان به اصلاح کارهای بزرگ نمی‌رسد، بهانه‌ای برای اصلاح نکردن کارهای کوچکمان است؟
آیا در یک جهان پر از صلح کسی از گرسنگی خواهد مرد؟
آیا اگر دیگران خطا می کنند می تواند بهانه‌ای برای خطای ما باشد؟
و در صورت عضو بودن وارد شوید!
نام کاربری

کلمه عبور